آموزش های فرهنگی و عمومی

توسط : حسینی | بازدیدها : 2161 | 
22 آبان 1395
|
|
نظرات : 0

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود :

1-آموزش های فرهنگی واجتماعی :به آموزش هائی اطلاق میشودکه به منظور رشد فضائل اخلاقی ،معنوی،فرهنگ پذیری سازمانی وبهینه سازی روابط انسانی کارمندان ومدیران در نظام اداری ارائه میشود.

2-اموزش های توانمندی های اداری:به آموزش هائی اطلاق میگرددکه به منظور افزایش دانش ،مهارت ونگرش عمومی مرتبط باماموریت ووظایف عمومی دولت ودستگاه اجرائی ویا توانمند ی های فردی طراحی واجرا میشود.

بر اساس بخشنامه مورخ 14/05/1394صادره از معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور دستگاه های اجرائی می توانند دوره های آموزشی بدو خدمت ،شغلی(ویژه کارمندان استخدام آزمایشی ،ارتقاءشغلی وتمدید قرارداد)،

آموزش های فرهنگی وعمومی را راسا"ویا از طریق مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری کشور وواحدهای استانی

دانشگاهها وموءسسات آموزش عالی وموءسسات تایید صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور واستان هابا توجه

به حیطه تایید شده برای موءسسات ،برنامه ریزی واجرا نمایند.

3--3- آموزش‌هاي عمومي فن‌آوری اطلاعات: به آموزش‌هایی اطلاق مي‌گردد كه توانمندی‌های كاركنان را در حوزه فن‌آوری اطلاعات در سطح عمومي ارتقاء مي‌دهد.

فعلا نظری ثبت نشده است.ما را با ثبت نظرات ارزشمند خود همراهی کنید

نظر دهید

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.