مدیریت

 

 

مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه وآینده نگری پس ازاحیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، در سال 1394تحت همین عنوان تعریف شد. این مدیریت ضمن این که یکی از مجریان دارای صلاحیت برنامه های آموزشی کارکنان دولت محسوب شده است، به عنوان بازوی اجرایی استان در اجرای سیاست های دولت در امر پژوهش نیز تعریف شد. این مدیریت بر مبنای سیاست ها، دستورالعمل ها و دیگر الزامات تعیین شده از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری، یکی از مراکز وابسته به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، برنامه های آموزشی سالانه را تنظیم و برای دستگاه های اجرایی، نهادها و شرکت های دولتی ارسال می کند. برخی وظایف مهم دفتر آموزش و پژوهش به شرح زیر می باشد :

  1. مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استان با هماهنگی معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
  2. انجام مطالعات و پژوهش‌های ارجاعی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی.
  3. همکاری با مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و اینده‌نگری در سطح ملی.
  4. تلاش در جهت جلب همکاری صاحب‌نظران و اندیشمندان علمی در سطح استان و کشور.
  5. ارائه نتایج پژوهش‌های انجام شده به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و کشور و سایر مؤسسات یا سازمان‌های متقاضی به منظور استفاده از نتایج پژوهش‌ها.
  6. مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی خاص استان و پیشنهاد جهت تصویب و اجرای آنها پس از ابلاغ توسط رییس سازمان استان.
  7. اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی کارکنان دولت در سطح استان براساس سیاست‌های اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان.
  8. نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی که در سطح استان در حال اجرا می‌باشد.