» معرفی نظام آموزش کارکنان دولت

معرفی نظام آموزش کارکنان دولت

معرفی اجمالی نظام آموزش کارمندان دولت و اصلاحیه‌های آن

در اجرای ماده 58 قانون‌ مديريت خدمات‌ كشوري و ماده 2 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مذکور، به منظور توانمند‌سازي و ارتقاي سطح دانش،‌ بينش و مهارت کارمندان دولت، «نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی» توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در قالب بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 به تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون‌ فوق‌الذکر برای اجرا ابلاغ گردیدو متعاقباً برخی از موارد طی اصلاحیه‌های شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392،145099 مورخ 20/11/1393(فناوری اطلاعات)، 83078 مورخ 14/5/1394، 394754 مورخ 09/12/1394به نظام مذکورافزوده یا اصلاح شده است.

 نکات برجسته بخشنامه و نظام آموزش کارمندان دولت

- تمامی کارمندان رسمی و پیمانی(اعم از مدیران و کارکنان) در شمول این نظام آموزشي قرار داشته و شرکت کارمندان قرارداد کار معین نیز در دوره‌های آموزشی موضوع این نظام بر اساس مفاد این بخشنامه و نیاز دستگاه اجرایی، الزامی است.

- آموزش‌های مصوب طی شده توسط کارمندان بر اساس نظام قبلی آموزش کارکنان (موضوع بخشنامه شماره 22554/105 مورخ 28/12/1380) و مقررات مربوط، در چارچوب این نظام قابل احتساب است. نحوه احتساب آموزش‌های طی شده توسط کارمندان و تطبیق آن‌ها با این نظام در دستورالعمل‌های نظام آموزش کارمندان مشخص و ابلاغ خواهد شد.

 هدف‏هاي کلان آموزش كارمندان دولت

1- افزايش‌ اثربخشي و كارایي‌ در ارائه‌ خدمات‌ دولتي‌ از طريق توسعه دانش و مهارت‏های متصديان مشاغل

2- ارتقاء سطح‌كيفي‌ سرمايه‌انساني‌ بخش‌ دولتي‌ از طريق‌ افزايش‌ سطح‌ توانايي دانش‌ و مهارت‌ كارمندان دولت‌

3- افزایش سطح باور و اعتقادات کارکنان و مدیران نسبت به ارزش‏های اسلامی

4- توسعه‌ آگاهي‌هاي‌ عمومي‌ كارمندان‌ دولت‌ در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعی

5- توانمندسازي‌ و توسعه مديران‌ جهت ايفاي مؤثر نقش‏هاووظايف‌ مديريتي‌

6- آماده‌ سازي‌ كارمندان‌ دولت‌ از بعد دانش، مهارت و شايستگي‏ شغليبراي ارتقاء به رده‏هاي شغلي بالاتر

7- توسعه اخلاق اسلامی‏و فرهنگ سازمانی بر مبنای ارزش‏هاو کرامت انسانی و بهبود روابط انسانی

8- روزآمدسازي و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش معنوي و بصیرتی كارمندان

 راهبردهاي آموزش كارمندان دولت

 1. ايجاد نگرش راهبردي و همسوسازي برنامه‏هاي توانمندسازي و توسعه منابع انساني با اهداف راهبردي سازماني
 2. ايجاد یکپارچگی و تعامل بين عناصر فرآيند آموزش به عنوان رويكرد فرآيندي- تعاملي
 3. ايجاد تناسب بين برنامه‏ها و فرصت‏هاي آموزشي و يادگيري با نيازهاي آموزشي شغلي و سازماني و اجتناب از آموزش‌هاي غير ضرور وتکراری
 4. ایجاد انگیزه خودسازی و رشد معنوی، مادی، مهارتی و دانشی کارکنان به صورت خود کنترلی
 5. ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند‏سازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش
 6. افزايش اثربخشي برنامه‏ها و فرصت‏هاي آموزشي و يادگيري در سطوح مختلف
 7. استفاده از منابع و ظرفيت‏هاي درون و برون سازماني در تعيين و تأمين خدمات آموزشي
 8. كاربرد استانداردهاي ملي و بين‏المللي در مديريت و راهبري فرآيندی آموزش ها
 9. استفاده از رويكردها، مدل‏ها، روش‏ها و فن‌آوری‏هاي نوين مديريت برای اجراء و ارزشيابي آموزش
 10. واگذاري اختيارات مديريت آموزش به دستگاه‏هاي اجرايي بر اساس توانمندي اجرايي آن‌ها
 11. تمركز بر رويكرد آموزش‌هاي كوتاه‏مدت و كاربردي
 12. نظارت بر فعاليت‏هاي آموزشي دستگاه‏هاي اجرايي و اخذ بازخورد از عملكرد دوره‌های آموزشی

 مستندات:

۱-بخشنامه نظام آموزش کارکنان دولت nezam1.pdf [ШШЩ: 243.69 ЪЫЊЩЩШЁШЫЊШЄ] ( تعداد دانلود: 245)

۲-بخشنامه جدید آموزش nezam-jadid.pdf [ШШЩ: 960.89 ЪЫЊЩЩШЁШЫЊШЄ] ( تعداد دانلود: 304)

۳اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی nezam-eslahieh.pdf [ШШЩ: 3.52 ЩЪЇШШЁШЫЊШЄ] ( تعداد دانلود: 102)

   4-احتساب و تطبیق آموزش nezam-tatbigh.pdf [ШШЩ: 2.17 ЩЪЇШШЁШЫЊШЄ] ( تعداد دانلود: 226)

 ۵-بخشنامه جایگزینی دوره های رشته های شغلی کارشناس حقوقی، حسابدار، ذیحساب و مسول خدمات مالی nezam-dore.pdf [ШШЩ: 960.97 ЪЫЊЩЩШЁШЫЊШЄ] ( تعداد دانلود: 41)