نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 14
بازدید دیروز: 28
بازدید ماه:130
بازدید سال:32604
بازدید کل:101531
اخبار مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت...

دوره آموزشی " آمار و کاربرد آن در مدیریت " از مجموعه دوره های آموزشی ویژه مدیران به مدت 9 ساعت در تاریخ 98/11/21از ساعت 8 الی 17 روز دوشنبه در اداره کل دامپزشکی استان برای تعداد 31 نفر از مدیران...
ادامه خبر

کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه...

دوره آموزشی " کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه " از مجموعه دوره های آموزشی ویژه مدیران به مدت 8 ساعت در تاریخ 98/11/24از ساعت 8 الی 16 روز پنجشنبه در مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی" اصول و مفاهیم سازماندهی"...

دوره آموزشی " اصول و مفاهیم سازماندهی " از مجموعه دوره های آموزشی شغلی ویژه رشته شغلی کارشناس و کاردان امور اداری براساس درخواست اداره کل ورزش و جوانان استان به مدت 20 ساعت از تاریخ 1398/10/21لغایت...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی" قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی"...

دوره آموزشی " قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی " از مجموعه دوره های آموزشی شغلی به مدت 4 ساعت در تاریخ 1398/10/1از ساعت 14 الی 18 براساس درخواست مدیریت شعب بانک مسکن استان در مکان...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی" تهیه گزارش های آماری و دیداری سازی با استفاده از نرم...

  دوره آموزشی " تهیه گزارش های آماری و دیداری سازی با استفاده از نرم افزارTableau " از مجموعه دوره های آموزشی اختصاصی شغلی ویژه رشته شغلی (کارشناس و کاردان آمار) به مدت 18 ساعت از تاریخ...
ادامه خبر

برگزاری دوره های آموزشی مدیران حرفه ای زن و جوان...

    آموزش مدیریت دولتی (تهران) طی نامه شماره 1/8786مورخ 98/10/14دوره های آموزشی مدیران حرفه ای"زن و جوان" را مطابق جدول پیوست برگزار می نماید. کلیه دوره های آموزشی با تخفیف ویژه لحاظ گردیده...
ادامه خبر

برنامه دوره آموزشی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای...

    مرکز آموزش مدیریت دولتی (تهران) طی نامه شماره 1/8898مورخ 98/10/21برنامه آموزشی دوره های "شایستگی عمومی مدیران حرفه ای" را مطابق جدول پیوست برگزار می نماید.    بدیهی است...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز...

دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18ساعت 10الی 14براساس درخواست اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری...
ادامه خبر
گزارش تصویری