نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعی



آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 9
بازدید دیروز: 10
بازدید ماه:152
بازدید سال:6160
بازدید کل:65492
اخبار مدیریت

برگزاری دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم...

دوره آموزشی "پیشگیری از وقوع جرم" از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 8 ساعت در روز یکشنبه و سه شنبه مورخ 98/10/08الی98/10/10 از ساعت 13 الی 17 براساس درخواست اداره کل مالیاتی و فراخوان ارسالی به...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز...

دوره آموزشی "محیط زیست و دولت سبز " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 4 ساعت در روز شنبه مورخ 98/09/30از ساعت 9 الی 13 براساس درخواست و در محل اداره کل دامپزشکی استان برگزار گردید. اهداف...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز...

دوره آموزشی محیط زیست و دولت سبز " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 4 ساعت در روز چهارشنبه مورخ 98/09/27از ساعت 9 الی 13 براساس درخواست اداره کل شیلات و اداره کل ورزش و جوانان و فراخوان...
ادامه خبر

برگزاردوره آموزشی حسابرسی مالیاتی...

دوره آموزشی "حسابرسی مالیاتی " از مجموعه دوره های آموزشی شغلی به مدت 34 ساعت طی روزهای یک شنبه و چهارشنبه مورخ 98/08/29الی 98/09/10 از ساعت 8/30 الی 16/30براساس درخواست اداره کل بهزیستی و...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل...

دوره آموزشی "پدافند غیر عامل " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 12 ساعت طی روز دوشنبه و چهارشنبه مورخ 98/08/27 و 98/08/29از ساعت 8 الی 14 براساس درخواست اداره کل شیلات و راه و شهرسازی استان در...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی اکسل پیشرفته...

دوره آموزشی "اکسل پیشرفته " از مجموعه دوره های آموزشی اختصاصی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها) به مدت 24 ساعت از تاریخ 08/01/ 98تا 98/08/02و از ساعت 8 الی 16 طی روزهای چهارشنبه وپنج شنبه در مکان...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت...

دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت از مجموعه دوره های آموزشی ویژه کارکنان به مدت 70 ساعت که از روز دوشنبه مورخ 1398/7/22 الی 1398/9/14  در محل مدیریت مرکز آموزش و پزوهش های توسعه و آینده نگری...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی" تنظیم قراردادها"...

  دوره آموزشی "تنظیم قراردادها " از مجموعه دوره های آموزشی مشترک شغلی ویژه کارشناس و کاردان حسابدار به مدت 8 ساعت طی روز شنبه مورخ 18/08/98 و از ساعت 8 الی 16 براساس درخواست اداره کل بهزیستی...
ادامه خبر
گزارش تصویری