» گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری

گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری

آقای علی حاتمی

رئیس گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

 

شرح وظایف 

1 - مطالعه و بررسی به منظور شناسایی نیازهای پژوهشی خاص استانی با هماهنگی دستگاه های مستقر دراستان

2 - انجام پژوهش های خاص استانی در زمینه مدیریت و برنامه ریزی و...

3 - همکاری با مرکزآموزش مدیریت دولتی درزمینه انجام پژوهش درسطح ملی

4 - تلاش درجهت جلب همکاری صاحب نظرات واندیشمندان علمی درسطح استان

5 - ارائه نتایج پژوهش های خاص استانی به سازمان برنامه وبودجه، سازمان اداری واستخدامی ومرکزآموزش مدیریت دولتی(کشور)وسایرموسسات یا سازمان های متقاضی به منظورغنای بانک های اطلاعاتی و پژوهشی

6 - انجام امور دبیرخانه ای کارگروه پژوهش، آموزش ، فناوری و نوآوری استان

7 - ارائه پیشنهاد و همکاری در اجرای میزگردها ، کارگاه ها ، سمینارها و گردهمایی خاص استان با مراجع ذیربط (هفته پژوهش،جشنواره علم تا عمل ،جشنواره ها و... )

8 - همكاري در زمينه مطالعه، تهيه و تدوين گزارش  انجام فعاليت هاي پژوهشي و نظارت بر چگونگي انجام تحقيقات

9 - همكاري با دستگاه های اجرایی در زمينه ايجاد هماهنگي در امور مطالعات و تحقيقات استان

10 - نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بر نامه هاي مصوب در زمينه هاي پژوهشي مورد نياز دستگاه هاي اجرائي استان

 

نام و نام خانوادگی:  علی حاتمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سمت: رئیس گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری

سابقه کاری:  19 سال

شماره تماس: 32555132

 

سوابق تحصیلی و علمی:

کارشناسی حقوق

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چاپ مقاله  با عنوان: ارائه الگوی بازآفرینی بافت تاریخی شهر گرگان در روند توسعه گردشگری ( علمی – پژوهشی)

چاپ مقاله با عنوان: بررسي مزیت نسبی صادرات غير نفتي استان گلستان با تاکید بر بخش کشاورزی به کشور های آسیای مرکزی  ( ISI )

ارائه مقاله با عنوان: تحلیل آسیب پذیری شهر گرگان در برابر زلزله با تاکید بر فاصله از تاسیسات شهری با استفاده از روش منطق فازی ( کنفرانس ملی شهرسازی- مدیریت شهری و توسعه پایدار)

ارائه مقاله با عنوان: تحلیل مولفه ها  و مکانیابی بهینه دفن پسماند شهر بهشهر با استفاده از روش منطق فازی ( کنفرانس ملی شهرسازی- مدیریت شهری و توسعه پایدار)

ارائه مقاله با عنوان: بررسی و نقش درآمد صادرات غیر نفتی استان گلستان به کشورهای آسیای میانه در روند توسعه اقتصادی استان ( همایش توانمندی های توسعه استان گلستان در افق چشم انداز 20 ساله ، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان)

سوابق اجرایی :

 • کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدت 2 سال
 • کارشناس برنامه ریزی کشوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی  و معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان به مدت 6 سال
 • کارشناس آمایش و برنامه ریزی منطقه ای معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان به مدت 5 سال
 • رئیس گروه پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به مدت 6 سال
 • عضو بسیج اساتید استان
 • عضو انجمن جغرافيدانان ايران
 • عضو کمیته کارشناسی کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری و نوآوری
 • عضو کمیته تهیه و تدوین برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
 • عضو کمیته کارشناسی تهیه سند ملی توسعه در استان گلستان
 • عضو کمیته کارشناسی برنامه چهارم توسعه در استان گلستان
 • عضو کمیته کارشناسی برنامه پنجم توسعه در استان گلستان
 • عضو کمیته کارشناسی فنی ذیل ستاد درآمد استان
 • عضو کمیته آمایش آموزش عالی استان گلستان
 • عضو کمیته کارشناسی هفته پژوهش استان
 • عضو گروه نظارت سند مطالعات آمایش استان
 • مدرس مدعو دانشگاه پيام نور واحد گرگان به مدت 15 سال

 

آفای محسن شفایی

کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

 

شرح وظایف

1 - پیگیری تحقق مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان

2 - دریافت اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی و تصویب اولویت های پژوهش استان در گروه های کاری و ارسال به کارگروه آموزش و پژوهش استان

3 - پیگیری اخذ کد رهگیری دستگاه های اجرایی دارای طرح پزوهشی از سامانه سمات

4 - پیگیری تا حصول نتیجه اتمام طرح های پژوهشی از طریق مجری و ناظر طرح ها

5 - نظارت فنی و علمی بر روند اجرای طرح های پژوهشی و تایید نهایی آنها جهت طرح در کارگروه آموزش و پژوهش استان

 

نام و نام خانوادگی : محسن شفایی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی ( در مرحله تدوین رساله )

سمت : کارشناس آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان

سابقه کاری : 2 سال

 

سوابق تحصیلی:

1 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 1396

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 1392

3 کارشناسی مهندسی برق گرایش قدرت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول 1384

 مقالات علمی:

1- The relationship between organizational Commitment and organizational cultur with employee performance in the East Golestan province department of justic _ IRAN – 2013

2- The relationship between information technology acceptance and organizational agility in hakim jorjani Hospital Gorgan - FARANCE - PARIS - 20 JUNE 2018

3 پرورش سرمایه انسانی گرگان شهریور 1392

4 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان رودهن بهمن 1392

5 - بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان در دادگستری های شرق استان گلستان رودهن بهمن 1392

6 معنویت در سازمان و محیط کار کیش بهمن 1392

7 - بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان در استانداری استان گلستان همدان بهمن 1392

8 مدیریت تغییر برای اجرای فناوری اطلاعات گرگان اسفند 1392

9 -  نظریه روابط انسانی در سازمان ها گرگان اسفند 1392

10 رابطه بین توانمند سازی نیروی انسانی و بهره وری منابع انسانی در اداره کل اقتصادو دارایی استان گلستان رشت دی 1394

11 - تجارت الکترونیک - راهکاری جهت افزایش ثروت در هزاره سوم  -  تهران -  اسفند  1399

سوابق اجرایی:

1 مشاور جوان فرماندار شهرستان آزادشهر از اردیبهشت 1394 تا مهر ماه 1399

2 عضو کمیته نظارت و ارزیابی مراکز آموزش علمی و کاربردی استان گلستان 1394

3 کارشناس طرح عفاف و حجاب و حقوق شهروندی اداره کل فرهنگی و اجتماعی استانداری گلستان 1398 1394

4 مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان آزادشهر1399 -1397           

5 -کارشناس تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهر آزادشهر 1398

6 مدرس دانشگاه های شرق استان

7 - عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، چهارمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره ریاست جمهوری 1396

8 - عضو کمیته برگزاری انتخابات مرحله دوم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در استانداری گلستان 1396

9 - مسئول کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی ستاد گرامیداشت دهه فجر ، هفته دولت، گرامیداشت سوم خرداد و هفته بسیج از سال 1396 تا 1399

10 - عضو کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان آزادشهر در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری و ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا 1400

11 - کارشناس آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان  1399