نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 24
بازدید دیروز: 66
بازدید ماه:909
بازدید سال:909
بازدید کل:110438
اخبار مدیریت

برگزاری دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد...

دوره آموزشی " ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 6 ساعت در روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 از ساعت 8 الی 14 بصورت غیرحضوری برای65 نفر از فرماندهان بسیج دستگاه های...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار ms.project...

دوره آموزشی "  آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار ms.project " از مجموعه دوره های آموزشی تخصصی مصوب شورای فنی استان ویژه کارشناسان و مدیران امورفنی و عوامل نظام فنی- مهندسی به...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی اطفا حریق و راه های مقابله با آن...

دوره آموزشی " اطفاء حریق و راه های مقابله با آن " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 6 ساعت در روز شنبه مورخ 99/04/14 از ساعت 8 الی 14 بصورت غیرحضوری برای 80 نفر از دواطلبان آزاد محیط زیست برگزار...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی محاسبه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت نرخ مصالح...

دوره آموزشی "  آشنایی با مبانی محاسبه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت نرخ مصالح " از مجموعه دوره های آموزشی تخصصی مصوب شورای فنی استان ویژه کارشناسان و مدیران امورفنی و عوامل نظام فنی- مهندسی به...
ادامه خبر

برگزاری آشنایی با ویرایش جدید آیین نامه 2800...

دوره آموزشی "  آشنایی با ویرایش جدید آیین نامه 2800" از مجموعه دوره های آموزشی تخصصی مصوب شورای فنی استان ویژه کارشناسان و مدیران امورفنی و عوامل نظام فنی- مهندسی به مدت8 ساعت روز سه شنبه مورخ...
ادامه خبر

برگزاری آشنایی با شیوه های نگهداری و تعمیرات در پروژه های عمرانی...

دوره آموزشی "  آشنایی با شیوه های نگهداری و تعمیرات در پروژه های عمرانی " از مجموعه دوره های آموزشی تخصصی مصوب شورای فنی استان ویژه کارشناسان و مدیران امورفنی و عوامل نظام فنی- مهندسی به مدت8...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی غیرحضوری...

دوره آموزشی " ارتقاء سلامت ادرای و مبارزه با فساد " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 6 ساعت در روز چهارشنبه مورخ 99/06/26 از ساعت 12الی 14 بصورت غیرحضوری برای 20 نفر از پرسنل دستگاه های...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی...

دوره آموزشی " منشور حقوق شهروندی " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 6 ساعت در روز دوشنبه مورخ 99/06/24 از ساعت 12الی 14 بصورت غیرحضوری برای 25 نفر از پرسنل دستگاه های اجرایی برگزار گردید....
ادامه خبر
گزارش تصویری