نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟

اوقات شرعیآمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 40
بازدید دیروز: 24
بازدید ماه:777
بازدید سال:3563
بازدید کل:62895
اخبار مدیریت

برگزاردوره آموزشی حسابرسی مالیاتی...

دوره آموزشی "حسابرسی مالیاتی " از مجموعه دوره های آموزشی شغلی به مدت 34 ساعت طی روزهای یک شنبه و چهارشنبه مورخ 98/08/29الی 98/09/10 از ساعت 8/30 الی 16/30براساس درخواست اداره کل بهزیستی و...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل...

دوره آموزشی "پدافند غیر عامل " از مجموعه دوره های آموزشی عمومی به مدت 12 ساعت طی روز دوشنبه و چهارشنبه مورخ 98/08/27 و 98/08/29از ساعت 8 الی 14 براساس درخواست اداره کل شیلات و راه و شهرسازی استان در...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی اکسل پیشرفته...

دوره آموزشی "اکسل پیشرفته " از مجموعه دوره های آموزشی اختصاصی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها) به مدت 24 ساعت از تاریخ 08/01/ 98تا 98/08/02و از ساعت 8 الی 16 طی روزهای چهارشنبه وپنج شنبه در مکان...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت...

دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت از مجموعه دوره های آموزشی ویژه کارکنان به مدت 70 ساعت که از روز دوشنبه مورخ 1398/7/22 الی 1398/9/14  در محل مدیریت مرکز آموزش و پزوهش های توسعه و آینده نگری...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی" تنظیم قراردادها"...

  دوره آموزشی "تنظیم قراردادها " از مجموعه دوره های آموزشی مشترک شغلی ویژه کارشناس و کاردان حسابدار به مدت 8 ساعت طی روز شنبه مورخ 18/08/98 و از ساعت 8 الی 16 براساس درخواست اداره کل بهزیستی...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روشها، تجهیزات و فناوریهای نوین در نقشه برداری پروژه...

    دوره آموزشی " آشنایی با روش ها، تجهیزات و فناوری های نوین در نقشه برداری پروژه های عمرانی (پهباد فتوگرامتری)" از مجموعه دوره های آموزشی مصوب "شورای فنی استان" به مدت 16 ساعت از...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی...

    دوره آموزشی " مدل های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی " از مجموعه دوره های آموزشی ویژه مدیران به مدت 6 ساعت در تاریخ 4/7/98 از ساعت 14/30 الی18/30 روز پنجشنبه در سالن جلسات اداره کل...
ادامه خبر

برگزاری دوره آموزشی فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی...

    دوره آموزشی " فرآیند و فنون تصمیم گیری سازمانی " از مجموعه دوره های آموزشی ویژه مدیران به مدت 9 ساعت در تاریخ 4/7/98 از ساعت 7.30 الی 13.30 روز پنجشنبه در سالن جلسات اداره کل مالیاتی...
ادامه خبر
گزارش تصویری